Wat is tractorpulling1. Trekker
2. Ketting
3. Stalen bodemplaat
4. Achterwielen van de oplegger
5. Gewicht
6. Koppeling
7. Sleepkabel
8. Gewicht

Bij een trekkertrek wedstrijd gaat het erom met een trekker een zogenaamde sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Er wordt getrokken op speciaal voor dit doel geprepareerde aarden banen.

De deelnemende trekkers worden verdeeld in verschillende gewichtsklassen. In elke klasse worden bepaalde eisen gesteld aan de bouwen de veiligheid van een trekker. De sleepwagen is een soort oplegger die aan de voorkant op een stalen slede rust. De oplegger is aan weerskanten voorzien van een rail, waarop de ballastbak kan rijden. Deze bak kan gevuld worden met maximaal 14500 kg betonnen ballastblokken.

Bij het begin van een trekpoging staat de bak boven de achterassen van de oplegger. Nadat de trekker met vb. een ketting aan de sleepwagen gekoppeld is en het geheel zich in beweging zet, drijven de wielen van de sleepwagen via een versnellingsbak een lier aan, die voor op de wagen is gemonteerd. De lier trekt nu de ballastbak naar voren en naarmate de afgelegde weg groter wordt, zal ook de benodigde trekkracht toenemen, omdat een steeds groter deel van de ballast op de slee rust. Daarnaast zijn op de slee messen gemonteerd. Tijdens de trek kunnen deze dieper de grond in worden gedrukt, waardoor ook de weerstand toeneemt.
Op een gegeven moment zal de trekkracht van de trekker niet meer groot genoeg zijn om de sleepwagen nog verder te verplaatsten. Zodra de trekker dan ook tot stilstand is gekomen, word er afgevlagd en de trekpoging is hiermee ten einde.